เลือกหน้า

คลาสเรียน

สนุกไปกับการทำอาหารพร้อมกับเจอเพื่อน ๆ ใหม่ ๆ

Toddler Cooking Class

คลาสทำอาหารสำหรับเด็ก 1 ขวบครึ่งถึง 3 ขวบ คลาสนี้จะกระตุ้นให้เด็ก ๆ ได้ลองสำรวจโลกแห่งอาหารผ่านการใช้ประสาทสัมผัส เช่น การมอง การดมกลิ่น การลิ้มรส หรือการสัมผัส เพื่อที่พวกเขาจะได้เปิดโลกกว้างไปกับรสชาติใหม่ ๆ สิ่งนี้ยังช่วยให้เด็ก ๆ ได้พัฒนาทักษะทางร่างกายจากการได้ลงมือปฏิบัติจริง

 • – คลาสจำกัดให้ผู้ปกครองเข้าร่วม 1 คนต่อเด็ก 1 คน
 • – 1 เมนูต่อ 1 คลาส
 • – คลาสละ 1 ชั่วโมง
 • – เปลี่ยนเมนูอาหารทุก ๆ วันจันทร์
 • – โปรดติดต่อสาขาเพื่อสอบถามตารางเรียน
Kinder Cooking Class

คลาสทำอาหารสำหรับเด็ก 3-6 ขวบ ที่จะกระตุ้นให้เด็ก ๆ ได้พัฒนากระบวนการคิด อารมณ์ และทักษะทางสังคมผ่านการลงมือทำอาหารด้วยตนเองและร่วมกับผู้อื่น อีกทั้งเด็ก ๆ จะได้รู้จักวัตถุดิบใหม่ ๆ ได้ใช้ประสาทสัมผัส พร้อมทั้งได้พัฒนาทักษะทางร่างกาย สิ่งเหล่านี้จะช่วยปลูกฝังพฤติกรรมการกินที่ดีแก่หนูน้อยในภายภาคหน้า

 • – 1 เมนูต่อ 1 คลาส
 • – คลาสละ 1 ชั่วโมง
 • – เปลี่ยนเมนูอาหารทุกวันจันทร์
 • – โปรดติดต่อสาขาเพื่อสอบถามตารางเรียน
Junior Cook Cooking class

คลาสทำอาหารสำหรับเด็ก 6-10 ขวบ เจ้าตัวน้อยจะได้เรียนรู้วิธีทำอาหารและการจัดสรรเวลาจากการสร้างสรรค์ 2 เมนูในคลาส เด็ก ๆ จะได้เรียนรู้วิธีการทำอาหารเบื้องต้น วัตถุดิบที่ใช้ต่าง ๆ รวมถึงอุปกรณ์ที่ใช้ พวกเขาจะได้ฝึกการคิดคำนวณ ความคิดสร้างสรรค์และทักษะทางสังคมที่จะช่วยเสริมสร้างความมั่นใจในการลงมือปฏิบัติจริงในห้องครัว

 • – 2 เมนูต่อ 1 คลาส
 • – คลาสละ 2 ชั่วโมง
 • – เปลี่ยนเมนูอาหารทุกวันจันทร์
 • – โปรดติดต่อสาขาเพื่อสอบถามตารางเรียน
Teen Chef Cooking Class

คลาสทำอาหารสำหรับเด็กโต ที่จะสร้างพื้นฐานให้น้องๆ ที่มีใจรักในการทำอาหารและ ทำขนม ไม่ว่าจะเป็นการเตรียมวัตถุดิบ ความสะอาด ความปลอดภัย ของอาหาร และ ความปลอดภัยในครัว ทุกคนจะได้ลงมือทำเดี่ยวในทุกขั้นตอน

 • – 2 เมนูต่อ 1 คลาส
 • – คลาสละ 2 ชั่วโมง
 • – เปลี่ยนเมนูอาหารทุกวันจันทร์
 • – โปรดติดต่อสาขาเพื่อสอบถามตารางเรียน
Cooking Camp

คลาสทำอาหารแสนสนุกของเราจะจัดขึ้นในทุกช่วงปิดเทอมไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนไทยหรือนานาชาติ ในแคมป์จะเต็มไปด้วยเด็กจากหลากหลายช่วงชั้น เปิดโอกาสให้เด็ก ๆ ได้เรียนรู้การทำงานร่วมกันกับเพื่อนจากหลากหลายช่วงวัย

 • – ทำอาหาร 2 เมนูต่อวัน
 • – มีให้เลือกเรียนแบบครึ่งวันและเต็มวัน
 • – เมนูอาหารจะเปลี่ยนในทุก ๆ วัน
 • – โปรดติดต่อสาขาเพื่อสอบถามตารางเรียน
After School Cooking Activity

เรามีหลักสูตรพิเศษสำหรับคลาสเรียนทำอาหารนอกสถานที่ในโรงเรียนของเด็ก ๆ โดยคุณพ่อคุณแม่สามารถตรวจสอบที่สำนักงานใหญ่ของเราได้ว่าหลักสูตรดังกล่าวมีในโรงเรียนของเด็ก ๆ หรือไม่

 • – มีเฉพาะบางโรงเรียนเท่านั้น หากต้องการให้เราไปสอนในโรงเรียนของท่าน กรุณาติดต่อสำนักงานใหญ่
 • – ดูรายชื่อโรงเรียนที่เราสอนอยู่ และโรงเรียนที่เราเคยสอน